طراحی سایت تخت یا مسطح (Flat) و طراحی سایت متریال (Material)، دو طراحی سایت مشابه هستند که یکی بر پایه دیگری بنا نهاده شده است. یکی از آنها "یک سبک طراحی سایت جدید" است و دیگری طوری طراحی شده تا "ی...
ما به عنوان طراح سایت، به خوبی از تاثیر یک ظاهر خوشایند برای وب سایت آگاه هستیم. اما طراحی سایت خوب، چیزی فراتر از ظاهر زیبا و خوشایند است. طراحی خوب یک برند سازی و ابزار بازاریابی است که می تواند ما ...
اینکه سایت تان را خودتان طراحی کنید، از دیدگاه صرفه جویی در هزینه ها، فکربسیار خوبیست. هنگامی که کسب و کار شما بزرگتر شد، می توانید یک طراح سایت را به خدمت بگیرید تا کارهایطراحی سایت شما را انجام دهد....
    لطفا از طریق فرم تماس، پیام خود را ارسال نمایید.